โต๊ะชงชิม

  • โครงทำจากอลูมิเนียม หนาพิเศษ
  • แข็งแรง รับน้ำหนัก 50กก. ไม่เกิน 100กก.

ราคา

3300.00

สินค้าอื่นๆ