ผ้าแคนวาส ทุกชนิด

 • แคนวาสด้าน อินดอร์
  หน้ากว้าง 0.914  1.27  1.52   
  ยาว 18 เมตร ตารางเมตรละ 80 บาท
  หน้ากว้าง 0.914 ม้วนละ 1,316บาท 
  หน้ากว้าง 1.27 ม้วนละ 1,829บาท
  หน้ากว้าง 1.52 ม้วนละ 2,189 บาท
   
 • แคนวาสหน้าขาวหลังเหลือง
  หน้ากว้าง 0.914  1.27  
  ยาว 30 เมตร ตารางเมตรละ 150บาท
  หน้ากว้าง 0.914 ม้วนละ 4,113 บาท
  หน้ากว้าง 1.27 ม้วนละ 5,715 บาท
   
 • วอลล์แคนวาสสติ๊กเกอร์
  Eco Sticker Wall Canvas
  หน้ากว้าง 1.27
  ยาว 30 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท
  หน้ากว้าง 1.27 ม้วนละ 5,715 บาท

  แคนวาสเงา Color Pro-HP
  Solvent Glossy Canvas
  หน้ากว้าง 0.914, 1.27 
  ยาว18 เมตร ตารางเมตรละ 90 บาท
  หน้ากว้าง 0.914 ม้วนละ 1,481 บาท
  หน้ากว้าง 1.27 ม้วนละ 2,058 บาท
 • อีโค่แคนวาส ด้าน
  หน้ากว้าง 1.52
  ยาว 15  20 เมตร ตารางเมตรละ 90บาท

  Promotion ลดเหลือ ตารางเมตรละ 55 บาท
  หน้ากว้าง 1.52 ยาว 15 เมตร ม้วนละ 1,254 บาท
  หน้ากว้าง 1.52 ยาว 20 เมตร ม้วนละ 1,672 บาท

   
 • แคนวาสหลังเทา 
  HP Colorpro Roll up Canvas
  หน้ากว้าง 0.914  1.27 
  ยาว 30 เมตร  ตารางเมตรละ 75 บาท
  หน้ากว้าง 0.914 ม้วนละ 2,057 บาท
  หน้ากว้าง 1.27 ม้วนละ 2,858 บาท
   
 • แบนเนอร์แคนวาส
  Banner Canvas
  หน้ากว้าง 0.914, 1.27
  ยาว 50 เมตร ตารางเมตรละ 65 บาท
  หน้ากว้าง 0.914 ม้วนละ 2,971 บาท
  หน้ากว้าง 1.27 ม้วนละ 4,128 บาท
   
 • แคนวาสสองหน้า
  Eco Double Printing Canvas
  หน้ากว้าง 0.914  1.27  
  ยาว 30 เมตร ตารางเมตรละ 190 บาท
  หน้ากว้าง 0.914 ม้วนละ 5,210 บาท
  หน้ากว้าง 1.27 ม้วนละ 7,240 บาท
   
 • แคนวาสเงา Panda Jet
 • หน้ากว้าง 0.914,  1.27,  1.52 
  ยาว 30 เมตร ตารางเมตรละ 90 บาท
  หน้ากว้าง 0.914 ม้วนละ 2,468 บาท
  หน้ากว้าง 1.27 ม้วนละ 3,429 บาท
  หน้ากว้าง 1.52 ม้วนละ 4,104 บาท

 เราพิถีพิถันในการคัดเลือกโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เพื่อรองรับงานของท่านให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น และส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคในราคาที่เป็นมิตรกับทุกๆ คน

ราคา

0.00

สินค้าอื่นๆ